Plus
Пробвай премиум акаунт
0   продукта
#
0,00 BGN
Количката е празна
Информация за компанията

Управителен съвет: Берт Алтхаус (Главен финансов директор, CFO), Дмитрий Задорожний (Главен технически директор, CTO)
Председател на Надзорния съвет: Алексей Клетенков
Търговски регистър: HRB 233377 B
Районен съд Берлин (Шарлотенбург)
Идентификационен номер по ДДС: DE260634589
Седалище:
AUTODOC AG
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Берлин
Германия
Телефонен номер: +35929060602
Факс: +4930 208 478 250
Имейл: [email protected]
Интернет адрес: www.autodoc.bg

Информация относно онлайн решаване на спорове (ODR)

Европейската комисия предлага платформа за онлайн решаване на спорове (ODR), която е налична на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Нашата компания няма желание и не е задължена да участва в процедурите по решаване на спорове в контекста потребителска арбитражна комисия.

Отказ от отговорност

Връзки

В случаите на директни или недиректни връзки към уебсайтове на трети страни (“хипервръзки”), които са отвъд областта на отговорност на автора, авторът ще носи отговорност единствено в случаите на незаконно съдържание, ако авторът е бил запознат със съдържанието и би било технически възможно и разумно да предотврати използването му. Авторът изрично заявява, че в момента на създаването на връзката не е съществувало незаконно съдържание, което може да се идентифицира на страниците, към които водят връзките. Авторът няма въздействие върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието и авторството на страниците, към които водят връзките. Авторът, следователно, изрично се дистанцира от всяко съдържание на страниците от връзките, което е променено след създаването на линка. Това заявление се прилага към всички връзки поставени в рамките собствения уебсайт на автора, както и въведеното от трети страни в книги за гости, форуми за дискусии и списъци за изпращане на писма съставени от автора. Предоставителят на страницата, към която води връзката, носи цялата отговорност за всякакво незаконно, неправилно или непълно съдържание на тази страница и, по-конкретно, за щети произлезли от използването или неизползването на тази информация. Лицето, което просто предоставя връзка към това съдържание не носи отговорност за него.

Закон за авторското право и запазените марки

Във всички публикации авторът прави всяко усилие да спазва законът за авторското право на използваните изображения, звуковите и видео файлове и използваните текстове, да използва изображения, звукови и видео файлове и и текстове създадени от самия автор или да използва изображения, звукови и видео файлове и текстове със свободен лиценз. Всички имена на марки и запазени марки, които се споменават в уебсайта и могат да са защитени от трети страни, са субект, без ограничения, на приложимия закон за авторското право и авторските права на съответните регистрирани собственици. Създаването на запазена марка само по себе си не предполага, че тя не е защитена от правата на трети страни! Авторското право за публикуван материал, който е създаден от автора самостоятелно остава единствено при автора на страниците. Всякакво дублиране на употребата на тези изображения, звукови и аудио файлове или текстове в други електронни или печатни публикации не е позволено без изричното съгласие на автора.

Правна валидност на този отказ от отговорност

Този отказ от отговорност се смята за част от уебсайта, от който е направена връзката за тази страница. Ако части или индивидуални положения от този текст не са, вече не са, или не са напълно законни, съдържанието и валидността на останалата част от документа, няма да се повлияе от това.


Моля, уверете се, че резервната част, която е идентифицирана чрез нашия онлайн магазин е точната резервна част, от която се нуждаете. Допълнителна информация може да е нужна, за уверяване, че резервната част съответства на автомобила, за който е нужна. Моля, недейте да се колебаете да се свържете с нас, ако имате каквито и да е въпроси.