Plus
Пробвай премиум акаунт
0   Стоки
#
0,00 BGN
Вашата количка е празна
Указания за правото на отказ

Съгласно § 13 ГПК потребителите имат законно право да се откажат от закупена онлайн стока в съответствие със следните указания:

Потребителско право на отказ

Имате право да анулирате този договор в срок от четиринайсет дни, без да посочвате основанията си за това.

Четиринайсетдневният срок за отказ започва да тече от датата, на която Вие или посочено от Вас трето лице, което не е транспортьора, сте/е влязъл във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате с еднозначна декларация относно решението си да анулирате договора (напр. с писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). За целта може да използвате формуляра-образец за отказ, без това да е задължително.

Отказа си може да изпратите на адрес: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Германия, по факс: +49 30 208 478 250 или на имейл: [email protected]

За спазване на срока е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на отказ преди срокът да е изтекъл.

Последици от отказа

В случай че анулирате договора, ние се задължаваме да възстановим незабавно или най-късно в срок от 14 дни от датата, на която отказът Ви е постъпил при нас, всички суми, които сме получили от Вас, включително и тези за транспорт, с изключение на допълнителните разходи, в случай че сте избрали друг начин от предложения от нас най-рентабилен начин на стандартна доставка. За това възстановяване използваме същото платежно средство, което Вие сте използвали при първоначалната трансакция, освен ако изрично е договорено друго. Изключено е да Ви се начислят разноски за възстановяването на сумите.

За стоки, които могат да бъдат нормално изпратени с пощата важи следното:

Ние можем да откажем да извършим възстановяване на сумите до обратното получаване на стоката от нас или до представяне от Вас на доказателство, че сте изпратили стоката, в зависимост от това, кое обстоятелство ще настъпи по-рано.

Вие сте длъжни да изпратите или предадете стоката незабавно, във всеки случай не по-късно от 14 дни, от датата, на която сте ни информирали за анулирането на договора на следния адрес: Autodoc GmbH (Retoure - Lager R) Rhinstraße 132, 12681 Berlin, Германия.

Срокът е спазен, когато стоката е изпратена преди изтичането на 14-дневния срок. Вие поемате непосредствените разноски по връщането на стоката.

За стоки, които не могат да бъдат нормално изпратени по пощата (напр. неподлежащи на пакетиране резервни части), важи следното:

Вие сте отговорни за евентуално намаляване на стойността само, когато обезценката на стоката не е в резултат на извършване на необходими манипулации с цел да се провери състоянието, свойствата и начина на функционирането й.

За продукти с допълнителни изисквания за безопасност при транспортиране (акумулатори):

Когато получите продукт, който включва специално известие, препоръчващо да запазите опаковащия материал в случай на връщане, ние препоръчваме да следвате тези инструкции:

- запазете уплътняващите тапи, които се използват за затваряне на отверствията и предотвратяване изтичането на акумулаторната течност;

- запазете опаковащите материали, които предпазват корпуса на акумулатора от повреждане;

- запазете кутията, която е обозначена с предупреждение, че съдържа опасен товар.

Ако пратката ви от AUTODOC е била повредена, моля, използвайте нови опаковъчни материали, за да ни изпратите продукта обратно. Тъй като пратката съдържа опасен материал, уверете се, че използвате здрава и устойчива на удари кутия за доставка. Обезопасете артикула против движение във външната опаковка и срещу случайно активиране. Сложете артикула в изправено положение в кутията за доставка и се уверете, че не може да се движи в нея. Използвайте материали за пълнеж, подобни на пълнежа предоставен от AUTODOC или вестници, за да запълните всякакво празно пространство между кутията за доставка и артикула.

Повредени опасни материали като акумулатори с течове не могат да се връщат и трябва да бъдат предадени на специален пункт за рециклиране.

– Край на указанията за отказ –

Образец за отказ

(В случай че желаете да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)

- До: Autodoc GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Германия, Факс: +49 30 208 478 250, имейл: [email protected]
- С настоящето се отказвам/е (от сключения от мен/нас договор за закупуване на следните стоки (*)/ползването на следните услуги (*)
- поръчани на (*)/ получени на (*)
- име на потребителя/ите
- адрес на потребителя/ите
- подпис на потребителя/ите (само при уведомление на хартиен носител)
- дата
________
(*) ненужното се зачерква

Изключения от правото на отказ

Налице са законни изключения от правото на отказ (§ 312ж ГПК), при които ние си запазваме правото да се позовем на следните разпоредби: правото на анулиране на договор не съществува за доставката на стока, която не е предварително произведена, произведена е въз основа главно на личен избор или решение на потребителя, или която еднозначно е персонализирана за потребителя.

Правото на отказ не съществува за стоки, които, поради тяхното естество, след доставката им са се смесили с други елементи, от които не могат да бъдат отделени.
Моля, обърнете внимание че в съответствие с § 357, ал. 7, Nr. 1 ГПК Вие поемате разноските за обезценяване на стоката, когато то не е следствие от проверката, т. е. обезценката на стоката не е в резултат на извършване на необходими манипулации с цел да се провери състоянието, свойствата и начина на функционирането й. Юрисдикцията се е произнесла, че и монтажът на части за МПС „не е необходим“.